Leerstoel industriële en circulaire watertechnologie samen met Universiteit Gent

Ingenieuze industriewateroplossingen zijn er om gevonden te worden. En daarom werken wij – met het oog op duurzaamheid en innovatie – samen met verschillende gerenommeerde kennis- en onderzoeksinstituten in Nederland en daarbuiten, zoals Wetsus. Samen met Universiteit Gent ondersteunen we onderzoek naar watertechnologie in de leerstoel industriële en circulaire watertechnologie. Hiermee faciliteren wij de overdracht van universitair onderwijs naar de maatschappij. Deze leerstoel, een samenwerking tussen de UGent en Evides, startten we in november 2016. Met de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft wordt sinds 2011 samengewerkt op het gebied van Industriewater. Binnen deze samenwerking is onder meer een onderwijs vak ‘Industriewater opgezet’. Daarnaast lopen er diverse onderzoeksprojecten.

nieuwe technieken

Kosteneffectieve oplossingen

Met gedegen onderzoek naar nieuwe technieken en diverse innovatietrajecten ondersteunen wij niet alleen duurzame oplossingen, maar zorgen wij ook voor de realisatie van optimaal functionerende installaties. Het resultaat: aanzienlijk minder milieubelasting, verlaging van de waterfootprint én een uiterst efficiënte, kostenbesparende oplossing voor de klant.

Evides Industriewater, vindingrijk.