Benut uw restwarmte: energie efficiency, lagere kosten, zorg voor het milieu
Deze besparing kan bijvoorbeeld worden bereikt door koud water uit onze bronnen, zoals het Brielse Meer, eerst in te zetten als koelwater voor de industrie waarna Evides Industriewater het opgewarmde water gebruikt voor bijvoorbeeld demiwaterproductie of andere toepassingen. De industrie bespaart hierdoor op koel-energie, en Evides spaart energie bij het opwarmen van de grondstof (water) wat dient voor demiwaterproductie. Een win-win situatie waarin beide bedrijven hun productieprocessen verduurzamen. Doordat Evides voorverwarmd demiwater kan leveren aan haar klanten, kunnen eindgebruikers óók energie bij de stoomproductie uit demiwater besparen.

Een mooi voorbeeld is het project Sloewarmte, waarin we met een aantal bedrijven samenwerken in de haven van Vlissingen om restwarmte opnieuw te benutten. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

Voor ieder bedrijf is de situatie anders. Wilt u over het benutten van restwarmte met Evides Industriewater in gesprek? Mailt of belt u ons voor een afspraak: sales@evides.nl of + 31 (0) 10 – 293 51 72 (niet voor acquisitie).

benutten restwarmte

Evides Industriewater, vindingrijk.