Evides Industriewater partner van ZERO BRINE

Evides Industriewater is partner in het Europese ZERO BRINE onderzoeksproject. ZERO BRINE onderzoekt oplossingen om industriële zoutwater-afvalwaterstromen te verminderen door mineralen en schoon water terug te winnen en te hergebruiken.
Dit alles in het kader van de circulaire economie en een significante verbetering van de milieueffecten van productie.

Hoofddoel ZERO BRINE
Gecoördineerd door de TU Delft, bestaat ZERO BRINE uit 22 partners van onderzoeksinstituten, MKB , bouwbedrijven en eindgebruikers uit 10 landen. ZERO BRINE integreert innovatieve technologieën om water en mineralen van voldoende zuiverheid en kwaliteit terug te winnen tegen beheersbare kosten. Het doel van ZERO BRINE is om te bewijzen dat mineralen, zoals calcium- en magnesiumzouten, en schoon water teruggewonnen kunnen worden uit industriële processen en kunnen worden hergebruikt. Door het ontwikkelen van technologische oplossingen en businessmodellen voor het terugwinning van afvalwater/pekel levert dit een bijdrage aan de implementatie van het in 2018 door de Europese Commissie gelanceerde Circulaire Economie-pakket en de SPIRE Roadmap.

Pilotproject
ZERO BRINE heeft vier pilotprojecten: in Spanje, Turkije, Polen en Nederland. Het ZERO BRINE-project in Nederland vindt plaats op de Demi Water Plant van Evides in de Botlek. Hierbij worden een tweetal zoute reststromen behandeld in een demonstratie-installatie gebruikmakend van restwarmte uit de industrie. ZERO BRINE biedt veel kansen en potentieel om circulaire economie oplossingen op grotere schaal in te zetten op het gebied van industriële afvalwaterzuivering.

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.