Evides Industriewater vervangt ruim 18 kilometer leidingnetwerk voor demiwater

De leidingen van het aangelegde deminet in de Rotterdamse haven zijn van oorsprong uit de jaren ’60 en ’70. In 2015 is Evides Industriewater gestart met de uitvoering van het vervangingsprogramma. Evides doet periodieke assessments om te bepalen of alle leidingen nog voldoen. Uit het assessment op het leidingnetwerk voor demiwater bleek dat bepaalde leidingdelen (PVC) en diverse tussenliggende GVK/GRE (glasvezelversterkte kunststof)-leidingdelen eerder vervangen moeten worden. Het vervangingsprogramma duurt tot en met 2020.

Leveringszekerheid
Op basis van het assessment is een optimalisatieprogramma uitgevoerd voor het borgen van de leveringszekerheid van het deminet dat door twee demiwaterfabrieken gevoed wordt. Tijdens de werkzaamheden is de overlast voor de klanten tot een minimum beperkt door tijdig de werkzaamheden met hen af te stemmen. Daar waar nodig worden extra maatregelen getroffen om de levering te garanderen. Bijvoorbeeld door de inzet van een mobiele demiwater-unit of het tijdelijk aanleggen van noodleidingen.

Drukte in de ondergrond
De nieuwe PE (polyethyleen)-leidingen hebben een grotere buitendiameter omdat PE een dikkere wanddikte heeft en de binnendiameter gelijk is gebleven. De demi-leidingen liggen in de drukke kabels- en leidingenstrook waardoor de dagmaat (de afstand tussen de langsliggende leidingen) kleiner is geworden. Dit is in goed overleg met de andere kabel- & leidingenbeheerders overeengekomen. Het graven van de sleuf wordt uitgevoerd conform het Handboek Leidingen Rotterdam. Er worden zuigwagens gebruikt omdat er niet mechanisch gegraven mag worden binnen een straal van een halve meter vanaf de bestaande leidingen.

De kabels- en leidingenstrook ligt in een grasstrook waarvoor een ecologisch protocol is opgesteld. In het broed-/bloeiseizoen (van maart tot augustus) worden onder begeleiding van een ecoloog maatregelen getroffen om schade zoveel mogelijk te beperken. Naast het beschermen van inheemse flora en fauna wordt ook de verspreiding van uitheemse flora (zoals de Japanse duizendknoop) vermeden.

 

 

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.