delfluent-header
delfluent-bubble

Delfluent Services

Delfluent Services: afvalwaterzuivering voor de regio Midden-Delfland
Sinds december 2012 is Evides 100% aandeelhouder van Delfluent Services. De activiteiten van Delfluent sluiten naadloos aan bij de expertise en ervaring van Evides. De core business: het efficiënt en duurzaam inzamelen en zuiveren van afvalwater in de regio Midden-Delfland.

Specifiek gaat het om de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) Houtrust in Den Haag, de Harnaschpolder in Den Hoorn en de gemeente Midden-Delfland.

In het kader van de Publiek Private Samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent, is Delfluent Services verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten in het noordelijke gedeelte van de regio van het Hoogheemraadschap. Voor een periode van 30 jaar draagt Delfluent Services zorg voor het beheer en het onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallaties Houtrust in Den Haag, de Harnaschpolder in Den Hoorn, de gemeente Midden-Delfland en het bijbehorende transportsysteem met 19 pompstations.

Delfluent Services is een innovatieve en betrokken private onderneming, waar zo’n 60 deskundige en gedreven medewerkers zich elke dag opnieuw inzetten voor de efficiënte en duurzame afvalwaterzuivering van bijna anderhalf miljoen inwoners en ongeveer veertigduizend bedrijven in de regio Midden-Delfland.

Meer weten? Naar de Delfluent website.

Evides Industriewater, vindingrijk.