Druppel op blad
bubble-werkwijze

Duurzaamheid, Innovatie & Onderzoek

Ingenieuze oplossingen
Evides Industriewater is gespecialiseerd in ingenieuze oplossingen op het gebied van proceswater, afvalwaterzuivering, waterhergebruik en meer. Dit werkgebied dwingt ons om continu na te denken over de dag van morgen. Hoe kunnen we onze installaties nóg duurzamer maken? Hoe maken de bedrijfsprocessen van onze klanten tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Wat zullen de technologieën zijn waar de industriële sector over pakweg tien jaar mee werkt?

Duurzame producten en kostenbesparing
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt niet alleen tot duurzame producten, maar ook tot kostenbesparing voor de klant. Zoet water is in toenemende mate schaars en dus wordt het hergebruik van afvalwater steeds belangrijker. Uit dit water kunnen bruikbare stoffen worden teruggewonnen en het gezuiverde water kan gebruikt worden voor diverse productieprocessen. De waterketen wordt zo gesloten.

Verlagen van uw waterfootprintWater footprint
Evides Industriewater investeert continu in innovaties en onderzoek om nieuwe en steeds effectievere technieken op het gebied van waterhergebruik en afvalwaterzuivering. Daar wordt niet alleen het milieu, maar ook u als ondernemer beter van. U kunt uw waterfootprint aanzienlijk verlagen én flink op kosten besparen.

Samen bereiken we meer
We zijn overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom streven we naar samenwerking met partners: overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven:

Duurzaam en efficiënt zuiveren: E4Water
Energie en grondstoffen uit afval water: RINEW
Nieuwe technieken: leerstoel industriële en circulaire watertechnologie samen met UGent
Restwarmte: Sloewarmte

Waterhergebruik: Delft Blue Water

In de praktijk:
E4Water | efficiënt, economisch, ecologisch waterbeheer in de chemische industrie

Via zes demo-projecten streeft het Europese E4Water-project naar een nieuwe norm voor waterbeheer binnen de chemische industrie in Europa. Eén van de zes is de pilot bij Evides Industriewater/Dow in Terneuzen. Deze pilot richt zich op een milde en kosteneffectieve ontzilting van lokaal beschikbaar brak water ten behoeve van (her)gebruik in de industrie. De eerste resultaten met nanofiltrate en electrodialysis reversal zijn veelbelovend en laten zien dat ook water van mindere kwaliteit, inzetbaar is en daarmee interessant voor regio’s die te kampen hebben met waterstress. De ee resultaten met nanofiltrate en electrodialysis reversal zijn veelbelovend en laten zien dat ook water van mindere kwaliteit, inzetbaar is en daarmee interessant voor re

Download het artikel in H2O-magazine
Download het uitgebreide artikel op H2O-Online

Evides Industriewater, vindingrijk.