Extra aandacht voor peil en waterkwaliteit Brielse Meer

Het water van het Brielse Meer is momenteel zouter dan gebruikelijk. Naar verwachting zal dit de komende tijd zo blijven. Oorzaak van dit hogere zoutgehalte is de extreem lage waterstand als gevolg van de droogte van 2018. Evides Industriewater volgt de ontwikkelingen op de voet, gezien dit water de bron is voor de industriewatervoorziening van het havengebied. 

Het Brielse Meer wordt gevuld met water vanuit het Spui. De droogte zorgt voor lage rivierafvoeren, waardoor het waterpeil op het Spui lager is dan normaal. Bovendien kan zeewater via de Nieuwe Waterweg verder het achterland instromen, waardoor het Spui periodiek zouter kan worden dan gewenst. De beschikbaarheid van voldoende zoet water in het Brielse Meer vraagt op dit moment om een uiterste inspanning van het waterschap Hollandse Delta.

Naar verwachting zal de huidige situatie van minder en zouter water op het Spui voorlopig aanhouden. Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland en waterschap Hollandse Delta werken nauw met elkaar samen om de zoetwatervoorraad goed te managen.

Evides Industriewater, vindingrijk.