Industriële water- en zoutkringloop sluiten

Evides Industriewater werkt aan duurzame wateroplossingen voor industriële toepassingen samen met klanten en onderzoeksinstituten. In het Europese onderzoeksproject ZERO BRINE wordt onderzoek gedaan naar het sluiten van water- en zoutkringlopen voor de procesindustrie.

De bouw van de proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project, in Plant One in de Botlek, is in volle gang. Eind maart starten de eerste testen om zout uit procesafvalwater geschikt te maken voor hergebruik. De onderdelen van de installatie komen uit verschillende Europese landen, waaronder Griekenland, Italië en Nederland. Evides Industriewater is één van de partners in dit Europese onderzoeksproject. De coördinatie van het project is in handen van de TU Delft..

Zout afvalwater
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat industriële zoutwaterafvalstromen niet in het milieu terechtkomen door zouten en schoon water terug te winnen en opnieuw te gebruiken? Deze vraag staat centraal in het Europese ZERO BRINE-project dat in 2017 is gestart. In dit kader onderzoeken 22 partners (onderzoeksinstituten, MKB, bouwbedrijven en eindgebruikers) uit tien landen in vier jaar tijd welke oplossingen ze hiervoor kunnen vinden.

Omdat bedrijven hun water steeds meer gaan hergebruiken, nemen de zoute afvalwaterstromen (brijn) toe. Deze brijn kan in zee geloosd worden, maar bevat bruikbare stoffen, zoals magnesium en natriumchloride (keukenzout). Op veel plaatsen kan deze brijn niet geloosd worden in verband met de ecologische omstandigheden.

Proefinstallatie
De eerste proefinstallatie voor het ZERO BRINE-project wordt momenteel gebouwd in een hal bij Plant One Rotterdam (POR) in de Botlek, waar bedrijven en kennisinstituten duurzame procestechnologie kunnen testen en valideren. De proefinstallatie behandelt vanaf maart 2019 één kuub regeneratiewater per uur. Deze zoute stroom komt van de demiwaterplant Botlek van Evides Industriewater, die demiwater produceert voor verschillende (petro)-chemische bedrijven in de Rotterdamse haven. De bron voor het demiwater is oppervlaktewater uit het Brielse Meer, dat Evides Industriewater ontzout met een combinatie van membraanfiltratie en ionenwisseling. Voor de regeneratie van het ionenwisselingsproces is zout nodig dat nu moet worden aangevoerd.

Twee nanofiltratie-installaties
De brijn die bij de regeneratie van het ionenwisselingsproces vrijkomt, gaat vanaf maart 2019 naar Plant One Rotterdam. Daar gaat de brijn eerst door twee nanofiltratie-installaties die het bedrijf Lenntech Waterbehandeling de afgelopen maanden heeft gebouwd. Het schone water (permeaat) gaat vervolgens door een verdamper van de universiteit van Athene. Door slimme technologie is het mogelijk om het verdampte water voor een groot deel terug te winnen met behulp van industriële restwarmte, wat zorgt voor energiebesparing en emissiereductie. Het natriumchloride dat overblijft kan Evides Industriewater in de toekomst mogelijk weer gebruiken voor de regeneratie van de ionenwisselaar. Hiernaar vindt nog nader onderzoek plaats. Uit de nanofiltratie-units komt ook een concentraat vrij dat magnesium en calciumionen bevat. De universiteit van Palermo heeft een membraankristallisatiereactor ontworpen om de magnesium en calciumionen om te zetten in magnesiumhydroxide en calciumhydroxide in vaste vorm. Het magnesium is mogelijk in de toekomst bruikbaar in de voedingsmiddelenindustrie.

Met het ZERO BRINE-project komt hergebruik van industriële afvalwaterstromen en restwarmte een stuk dichterbij. In maart 2019 wordt de installatie in gebruik genomen. Het onderzoek loopt tot en met 2021.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan Willem Mulder via j.mulder@evides.nl

Demiwaterfabriek Evides Industriewater, bron van het brijn.

Demiwaterfabriek Evides Industriewater, bron van het brijn.

Evides Industriewater, vindingrijk.