Een innovatieve stap naar een duurzame AWZI

Op de AWZI Schiphol van Evides Industriewater is een innovatieve stap gezet naar een duurzame en toekomstbestendige AWZI.

Hiermee geeft Evides industriewater invulling aan de MVO-doelstelling Water Without Waste. Eind 2017 is er al een deelstroombehandeling (DEMON) in gebruik genomen waardoor de stikstofverwijderingscapaciteit is toegenomen. In januari 2019 is de bouw begonnen van de fijnzeefinstallatie en eind juli is deze in gebruik genomen.

Fijnzeef

Het afvalwater afkomstig van de luchthaven en de omringende bedrijven gaat nu, na het grofrooster, via een buffertank naar een fijnzeef. Deze fijnzeef verwijdert met name wc-papier en ander vezelachtig materiaal (zeefgoed) uit het afvalwater. Dit materiaal neemt geen ruimte meer in beslag in het hoofdproces en het effect is al te zien door een daling in het zuurstofverbruik en een daling in de slibproductie. Hierdoor kan er meer afvalwater worden verwerkt.

Hergebruik

Het zeefgoed wordt op dit moment afgezet richting een vergister, maar binnen het Nereus project wordt er onderzoek gedaan naar de enzymatische omzetting van het zeefgoed. Het zeefgoed bevat namelijk 60% procent cellulose wat omgezet kan worden naar glucose. Dit kan vervolgens worden ingezet als koolstofbron voor de stikstofverwijdering. Hierdoor daalt de hoeveelheid zeefgoed en hoeft er minder koolstofbron worden ingekocht. Momenteel is het onderzoeksteam druk bezig de business case uit te werken. En niet onbelangrijk, hiermee wordt een afvalstof weer bruikbaar gemaakt als hulpstof. Dit levert ook een aanzienlijke verlaging in de CO2 uitstoot op. Zie hier ook de uitleg van onze collega Han van de Griek.

 

Evides Industriewater, vindingrijk.