Leerstoel UGent-Evides ondersteunt onderzoek rond watertechnologie

Leerstoel UGent-Evides ondersteunt onderzoek rond watertechnologie

Evides Industriewater en Universiteit Gent lanceren samen een nieuwe leerstoel over industriële en circulaire watertechnologie. Zo willen we werken aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van industriewater. Net als Evides is de Universiteit Gent gespecialiseerd in ingenieuze oplossingen op het gebied van proceswater, afvalwaterzuivering en waterhergebruik. Met deze leerstoel willen we samen de geschikte randvoorwaarden creëren die duurzame praktijken in de industriële waterkringloop voor verschillende actoren bereikbaar en mogelijk maken.

“Door te investeren in onderzoek en innovatie bereiden we ons voor op de dag van morgen”, aldus professor Arne Verliefde, die vanuit de Universiteit Gent de leerstoel coördineert. “Daarbij proberen we antwoorden te vinden op vragen als: hoe kunnen we installaties nóg duurzamer maken? Hoe maken we bedrijfsprocessen tegelijkertijd efficiënter én beter voor het milieu? Wat zullen de technologieën zijn waar de industriële sector over tien of twintig jaar mee werkt?”

Annette Ottolini, Algemeen Directeur van Evides Waterbedrijf: “Evides is een echt kennisbedrijf, expert op het gebied van drink- én industriewater. We bundelen onze krachten, zodat we watervraagstukken efficiënt kunnen aanpakken en sneller tot innovatieve oplossingen kunnen komen.”

Innovatie in watersector is nodig
De watersector van de toekomst is sterk afhankelijk van innovatie. Jan Robert Huisman, Directeur Industriewater: “Evides Industriewater investeert continu in innovaties en onderzoek om nieuwe en steeds effectievere technieken op het gebied van waterhergebruik en afvalwaterzuivering direct toe te passen. Daar worden niet alleen het milieu, maar ook vele ondernemingen beter van. Met onderzoek en innovaties wil Evides een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Voorbeelden zijn het verlagen van de water footprint, CO2-reductie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.” Algemene inschatting is dat door middel van technologische verbeteringen en aangepaste managementtechnieken waterverbruikende bedrijven beter met de huidige uitdagingen om kunnen gaan en dat er nog productiviteitswinsten te realiseren zijn.

Kostenbesparing voor eindgebruiker
Om duurzaamheid, productiviteit en groei in de watersector te ondersteunen, investeert de overheid al enige tijd in onderzoek. Toch is dat niet voldoende om nieuwe toepassingen tot bij de eindgebruiker te krijgen. De komende vijf jaar werken we samen aan innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van industriewater. Dit doen we door met elkaar innovaties rond watertechnologie te onderzoeken. Door onderwijs en onderzoek vergroten we onze toepasbare kennis op dit gebied. Daarnaast streven we er naar dat de verschillende partijen in de watersector elkaar steeds vaker weten te vinden en systematisch kennis en ervaring uitwisselen. Uiteindelijk kunnen we deze expertise weer inzetten voor onze industriële klanten.

mulder-ottolini-depaepe-verliefde

Evides Industriewater, vindingrijk.