Aanvullende informatie over demiwater
Gegevens waterkwaliteit, Evides Industriewater levert op het leveringspunt van afnemer demiwater met grenswaarden zoals contractueel overeengekomen. Op verzoek van de afnemer zullen wij inzage verschaffen in de door ons voor eigen gebruik routinematig opgestelde analyserapporten van het demiwater, waarop de waterkwaliteitsgegevens in deze PDF zijn gebaseerd.

Indien u aanvullende analyses wilt laten uitvoeren, komen deze voor uw rekening. In geval van een conflict inzake de analyseresultaten wordt in onderling overleg een onafhankelijk laboratorium aangesteld dat de betreffende analyses opnieuw uitvoert. De resultaten van dit laboratorium zullen bindend zijn.

Gegevens waterkwaliteit

Demiwater is niet hygiënisch betrouwbaar en kan derhalve niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld sanitaire toepassingen. De afnemer zal zich dan ook maximaal inspannen om te voorkomen dat demiwater door haar werknemers of andere derden voor sanitaire doeleinden wordt gebruikt. De afnemer vrijwaart Evides Industriewater van aanspraken op vergoeding van schade van derden in dit verband.

Voor de waterkwaliteit van Demiwater, Brielsemeer water, Landbouwwater en Drinkwater stelt Evides Industriewater de gegevens beschikbaar. Met een enkele klik beschikt u over de rapportages met alle relevante kwaliteitsgegevens. De gegevens worden periodiek geactualiseerd. U kunt de rapportages met de kwaliteitsgegevens van Demiwater, water uit het Brielsemeer, Landbouwwater en Drinkwater downloaden onder het kopje downloads.

klik hier voor de perioderapportage drinkwater.

Evides Industriewater, vindingrijk.