EIW Houtrust 26
EIW BASF 20 bubble

In ontwikkeling

Evides Industriewater is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van proceswater en afvalwaterzuivering. Duurzaamheid, (kosten)efficiency en een optimale bedrijfsvoering staan daar altijd bij centraal.

De ruime ervaring die Evides Industriewater in diverse industriële sectoren heeft opgedaan, wordt toegepast in nieuwe installaties die worden ontworpen en gerealiseerd. In veruit de meeste gevallen worden nieuwe projecten ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. In dit onderdeel van de website leest u meer over de omvangrijke nieuwbouwprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn.

20101101 Fotos DWP E-mage deel 2 023

Evides Industriewater, vindingrijk.