Schaalvoordeel en lagere kosten
Wat in eerste instantie misschien een bedreiging lijkt, is volgens Evides Industriewater juist een kans voor verschillende bedrijven in het gebied om gezamenlijk op te trekken. Immers, door het zuiveren van afvalwater ook op te nemen in het sterk geïntegreerde Botlek-gebied, kan afvalwater ook concurrentievoordeel opleveren. Dit voordeel ontstaat omdat de noodzaak voor investeringen in AWZI’s wegvalt en er gefocust kan worden op de productie, met uiteindelijk een lagere total cost of ownership.

Launching customers
Evides Industriewater heeft samen met launching customer Huntsman het initiatief genomen om de Centrale Afvalwaterzuivering te ontwikkelen. Het project omvat de bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering en een persriool, waarop verschillende bedrijven uit de omgeving kunnen aansluiten.

Leidingen van het persriool
Het persriool wordt in de Botlek aangelegd. De aanleg van het riool is een complexe bezigheid vanwege alle andere leidingen die in de leidingenstrook liggen. Een nieuwe leiding kan alleen na zeer zorgvuldig afstemming geplaatst worden.

Ruime capaciteit
De CAB afvalwaterzuivering (AWZI) wordt geplaatst naast de bestaande AWZI op het terrein van Huntsman. Om voldoende bedrijven te kunnen bedienen, groei op te vangen en pieken in afvalwater te kunnen verwerken is de AWZI ruim ontworpen (>140.000 vervuilingseenheden). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uit te breiden, als dat op termijn gewenst is.

Evides Industriewater, vindingrijk.