Mobiele oplossing voor demiwaterlevering

Er zijn momenten dat u tijdelijk behoefte heeft aan extra demiwater. Bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden aan uw eigen demiwaterinstallatie. Of als u meer demiwater nodig heeft dan de huidige installatie kan leveren, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit. Op zo’n moment biedt de mobiele RO-vloot van Evides Industriewater uitkomst.

Evides heeft mobiele reverse osmoses (RO)-units met een leveringscapaciteit van 50 en 100 m³/uur. De totale capaciteit bedraagt 1.100 m³/uur. De RO-units kunnen standalone, in serie of parallel worden opgesteld. Parallel voor een hogere capaciteit en in serie om een hogere kwaliteit (lagere geleidbaarheid) water te leveren.

De RO-units zijn eenvoudig op uw site te plaatsen doordat ze in een standaard 20-voet container zijn geplaatst. Ons serviceteam maakt de installatie operationeel en zorgt voor de levering van demiwater in uw proces. Eenmaal geïnstalleerd op uw site werkt het systeem onbemand. Visualisatie van de condities, het starten en stoppen én het instellen van de gewenste waarden van de mobiele RO-unit gebeurt via een in de container aanwezige PC. De mobiele RO-unit is standaard uitgerust met een EHBO-trommel, 5 kg kooldioxide brandblusser, chemicaliën safety datasheets en een oogspoelfles.

Met Evides Mobile Solutions is de continuïteit en leveringszekerheid van uw demiwaterlevering geborgd.

Heeft u vragen of behoefte aan de inzet van een mobiele RO-unit? Neem dan contact op met uw account manager of stuur een e-mail naar sales@evides.nl

 

Evides Industriewater, vindingrijk.