Algen met blauw bloed bij NEREUS

Terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater is één van de hoofddoelen van het NEREUS-project dat plaatsvindt in de Delft Blue Innovations pilothal op AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn.

Daarnaast wordt er naar mogelijkheden gekeken om de teruggewonnen grondstoffen weer waardevol te maken.

Een van de belangrijkste terugwinningsstappen in het NEREUS-proces is algenkweek op het omgekeerde osmose concentraat (RO, de laatste zuiveringsstap van het NEREUS-proces). Het concentraat van de RO bevat nog veel stikstof in de vorm van ammonium.

De afgelopen periode zijn er succesvol kweken opgestart met de algensoort Galdieria sulphuraria. Deze algensoort kan tegen extreme condities en uit experimenten is gebleken dat de algen kunnen groeien op het RO-concentraat van NEREUS. Daarbij gebruiken ze het ammonium in het water.

Galdieria sulphuraria produceert een waardevol blauw pigment genaamd C-Phycocyanine. Het pigment wordt veel gebruikt als kleurstof in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Verschillende methoden om  het pigment uit de algen te extraheren worden momenteel getest en de algenkweek wordt binnenkort opgeschaald naar een groter volume. Algen die een koninklijk kleurtje produceren, daar wil het NEREUS-team al het fijne van weten!

Published september 17, 2019

Projectpartners

Lokale partners