WC-papier vervangt chemicaliën

Binnen het NEREUS project worden diverse technieken onderzocht voor terugwinning van grondstoffen (cellulose, nutriënten), water en energie uit huishoudelijk afvalwater. Eén van de teruggewonnen grondstoffen is het cellulose uit toiletpapier, dat met een fijnzeef uit het afvalwater wordt gehaald. Cellulose is slecht afbreekbaar in de biologische zuivering. Maar met enzymen kan het cellulose afgebroken worden tot kleinere suikers zodat het weer beschikbaar is als voeding voor de bacteriën in de zuivering. De kleinere suikers kunnen als vervanging dienen voor de koolstof-bron die op sommige zuiveringen wordt ingekocht. Hiermee kan bespaard worden op kosten en CO2 footprint.

Binnen NEREUS wordt de enzymatische omzetting van cellulose onderzocht. In de Delft Blue Innovations onderzoekshal op RWZI Harnaschpolder (Den Hoorn, nabij Den Haag) wordt cellulose gewonnen en omgezet. In bekerglastesten zijn enzymen van verschillende leveranciers getest op omzettingsrendement en daaruit is een enzym geselecteerd. In de continue pilot installatie van 200 liter haalt het geselecteerde enzym hetzelfde omzettingsrendement en de geproduceerde koolstof-bron werkt minstens net zo goed als de commercieel verkrijgbare koolstof-bron.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan optimalisaties op het gebied van dosering van het zeefgoed, substraatdosering, enzymdosering, zuurgraad (pH) en temperatuur. Ook bekijken we de stabiliteit van het zeefgoed en de geproduceerde koolstof-bron, tot nu toe ziet dit er goed uit. We werken aan het sluitend krijgen van de business case om dit proces op een van onze zuiveringsinstallaties implementeren. Een mooi voorbeeld van hoe innovaties kunnen helpen om onze CO2 footprint te verlagen!

Evides Industriewater werkt met diverse partijen samen aan het optimaliseren van afvalwaterzuiveringen, onder andere in het Interreg2Seas project NEREUS (New Energy and Resources from Urban Sanitation).

Zeefgoed 2,5% droge stof (links) en geproduceerde koolstof-bron (rechts)

Dit project heeft financiering ontvangen van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract nr. 2S03-011.

Published mei 3, 2019

Projectpartners

Lokale partners