Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Evides Industriewater of van nieuwe projecten. In dit onderdeel vindt u de meest actuele nieuwsberichten.

Nieuws


Nieuwe RO-installatie voor klantspecifiek onderzoek

Begin 2018 heeft Evides Industriewater de beschikking gekregen over een nieuwe Reverse Osmose (RO) pilotinstallatie. Deze installatie geeft de mogelijkheid om onderzoek te doen naar verbeteringen in het proces van demiwaterzuivering en het beantwoorden van specifieke vragen van onze klanten. Vragen als: “hoe kunnen we de prestatie van onze demiwaterinstallatie verbeteren” of ”op welke wijze kan ik de Total Cost of Ownership verlagen”  kunnen met deze installatie worden onderzocht.

De installatie is zo ontworpen dat hybride zuiveringsconcepten kunnen worden onderzocht. De focus ligt op oplossingen voor twee bekende mechanismen: biofouling en scaling op membranen.

Circulair water voor Sparta

Woensdag 20 juni zijn de ondergrondse waterbuffer en het nieuwe Cruyff Court bij het voetbalstadion van Sparta feestelijk geopend.

Onder het nieuwe Cruyff Court in Rotterdam-Spangen is de Urban Waterbuffer gerealiseerd van 1.000m³. Het regenwater uit de wijk Spangen en het Sparta-stadion wordt opgevangen en diep in de ondergrond opgeslagen. Doordat het regenwater niet in het riool terechtkomt, wordt de kans op wateroverlast op straat verkleind. Het water wordt vervolgens opgepompt en gebruikt voor het besproeien van het kunstgrasveld van het Sparta-stadion.

Mobiele oplossing voor demiwaterlevering

Er zijn momenten dat u tijdelijk behoefte heeft aan extra demiwater. Bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden aan uw eigen demiwaterinstallatie. Of als u meer demiwater nodig heeft dan de huidige installatie kan leveren, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit. Op zo’n moment biedt de mobiele RO-vloot van Evides Industriewater uitkomst.

NEREUS-pilotlocatie officieel geopend

25 juni heeft Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, onder toeziend oog van internationaal genodigden, de NEREUS-pilotlocatie in Rotterdam officieel geopend. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavengebied vindt onderzoek plaats naar hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

Burgemeester Kopenhagen op werkbezoek bij NEREUS-pilot in Rotterdam

Burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen heeft met een delegatie van 20 mensen een werkbezoek gebracht aan Rotterdam. Op het programma stond onder meer een bezoek aan Uit Je Eigen Stad en de NEREUS-pilot van Evides Industriewater.

Evides Industriewater vervangt ruim 18 kilometer leidingnetwerk voor demiwater

De leidingen van het aangelegde deminet in de Rotterdamse haven zijn van oorsprong uit de jaren ’60 en ’70. In 2015 is Evides Industriewater gestart met de uitvoering van het vervangingsprogramma. Evides doet periodieke assessments om te bepalen of alle leidingen nog voldoen. Uit het assessment op het leidingnetwerk voor demiwater bleek dat bepaalde leidingdelen (PVC) en diverse tussenliggende GVK/GRE (glasvezelversterkte kunststof)-leidingdelen eerder vervangen moeten worden. Het vervangingsprogramma duurt tot en met 2020.

 

Evides Industriewater partner van ZERO BRINE

Evides Industriewater is partner in het Europese ZERO BRINE onderzoeksproject. ZERO BRINE onderzoekt oplossingen om industriële zoutwater-afvalwaterstromen te verminderen door mineralen en schoon water terug te winnen en te hergebruiken.
Dit alles in het kader van de circulaire economie en een significante verbetering van de milieueffecten van productie.

 

Evides Industriewater plaatst eerste onbemande demiwatervulpunt

Om haar industriële afnemers nog beter van dienst te zijn heeft Evides Industriewater een onbemand demiwatervulpunt geplaatst. Het is het eerste vulpunt in Nederland waar bedrijven 24/7 zelfstandig hun demiwater kunnen tappen. Het vulpunt staat in Dordrecht aan de openbare weg, direct naast de productielocatie van Evides Industriewater.

 

de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering op de Harnaschpolder

Korrelslibtechnologie op Harnaschpolder

Op 29 maart is de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering op de Harnaschpolder in Den Hoorn officieel in gebruik genomen. Naar verwachting is het gebruik van korrelslib voordelig voor verschillende aspecten van het proces van afvalwaterzuivering, waarmee voor bestaande zuiveringen een nieuwe toekomst in het verschiet ligt. De pilot en het onderzoek zijn mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

Evides Industriewater krijgt goud status in duurzaamheids- beoordeling van EcoVadis

Evides Industriewater heeft het Gold Recognition Level-certificaat ontvangen van het internationale auditbureau EcoVadis voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De audit is uitgevoerd in opdracht van onze klant BASF. Evides behoort hiermee tot de 5% best scorende leveranciers van BASF.