Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Evides Industriewater of van nieuwe projecten. In dit onderdeel vindt u de meest actuele nieuwsberichten.

Nieuws


Decentraal grondstoffen uit afvalwater terugwinnen

Is het mogelijk om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater? Dit is de afgelopen jaren onderzocht. Het antwoord is: ja, deels. Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het lokaal terugwinnen ervan uit rioolwater niet efficiënt is of helemaal niet mogelijk. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van RINEW na een vier jaar durend onderzoek.

Evides Industriewater neemt haar eerste anaerobe AWZI in gebruik

De afgelopen jaren vestigden zich nieuwe bedrijven in het havengebied van Vlissingen. Met een toename van de afvalwaterstromen tot gevolg. Voor Evides Industriewater reden om de bestaande industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Sloe uit te breiden. Maar dan wel op een duurzame manier: met anaerobe voorzuivering.

Nog duurzamer én kostenefficiënter zuiveren

De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze milieuvriendelijke techniek kan Evides het afvalwater nog duurzamer en kostenefficiënter zuiveren.

Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op

De Rotterdamse Wethouder Langenberg opende op 19 mei 2017 een warmtekoppeling die Evides Industriewater en Huntsman hebben gerealiseerd. Hiermee bespaart het Botlekgebied 15.000 ton CO2 per jaar.

Spectaculaire beelden DWP Maasvlakte

Op het bouwterrein van demiwaterfabriek Maasvlakte zijn op 28 maart 2017 vier reusachtig grote tanks geplaatst. Het vervoeren en inhijsen van de tanks leverde spectaculaire beelden op. Bekijk hier het beeldverslag!

Duurzame warmte voor woningen in Delft

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder is de groene energiebron voor de stadsverwarming van nieuwbouwwoningen in de wijk Harnaschpolder in Delft. Uit gezuiverd afvalwater winnen we warmte voor woningen en fosfaat voor de productie van kunstmest. De AWZI is in beheer van Delfluent Services B.V., een 100% dochter van Evides Industriewater. In de Energie- en grondstoffenfabriek werken we, samen met partners, aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

 

 

DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt regionale instellingen zonder winstoogmerk

Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Evides Industriewater is donateur.

Circulaire economie vraagt om nieuwe business modellen

De circulaire economie vraagt om andere business modellen dan tot nu toe. Dit was de belangrijkste boodschap die Jacqueline Cramer, Oud minister VROM en Hoogleraar duurzaam ondernemen Copernicus Instituut, meegaf aan de bezoekers van Watervisie 2017. In samenwerking met andere partijen tot gemeenschappelijke winst komen; het lijkt logisch maar in de praktijk valt hier nog veel winst te behalen.

 

Industriewaterexpert Niels Groot van Dow deelt resultaten E4Water

Een doorbraak op het gebied van integraal en energie-efficiënt watermanagement: dat was het doel van E4Water, een omvangrijk project waar negentien Europese bedrijven en kennisinstituten de afgelopen jaren aan werkten. Evides Industriewater werkte mee aan een pilotonderzoek bij kunststof- en chemiebedrijf Inovyn, met als doel om lokale waterbronnen op te werken tot demiwater. Samen met Dow testten we of het mogelijk was om brakke, lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater. Tijdens het Watervisie Congres op 16 februari 2017 licht Niels Groot van Dow de resultaten toe.

Air Liquides’ top waterspecialist spreekt op Watervisie 2017

Paul McNicholas van Air Liquide is een van de keynote sprekers op het Watervisie Congres 2017.

Deze maand staat in vakblad Utilities al een voorproefje: een interview waarin hij onder andere spreekt over de samenwerking met Evides Industriewater en de recente uitbreiding van de demiwaterfabriek met een condensaatbehandelingsinstallatie.