Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Evides Industriewater of van nieuwe projecten. In dit onderdeel vindt u de meest actuele nieuwsberichten.

Nieuws


Dienstverlening gaat door

In verband met COVID-19 (Coronavirus) volgt Evides Industriewater de adviezen van het RIVM op om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook vinden bepaalde – niet urgente – werkzaamheden geen doorgang: met het oog op de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers willen we menselijk contact tot een minimum beperken.

North Water realiseert een toekomstbestendige watervoorziening in Noordoost Groningen

In opdracht van North Water en Waterbedrijf Groningen is onlangs, na jarenlange voorbereiding, begonnen met de aanleg van nieuwe grote transportleidingen voor drinkwater en industriewater tussen Groningen, Garmerwolde en de Eemshaven.

 

750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services (Evides Industriewater) hebben op awzi Harnaschpolder een groengasinstallatie gebouwd. Vandaag was de officiële opening door Annette Ottolini en hoogheemraad Ruud Egas van Delfland.

Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten

In de dichtbevolkte Nederlandse delta zorgt water voor dagelijkse tegenstrijdigheden. Er is te veel óf juist te weinig. Alleen al in de provincie Zuid-Holland wonen en werken ruim 3,5 miljoen mensen, en dit aantal stijgt. Bewoners en bedrijven willen de voeten droog houden én altijd en overal voldoende zoetwater tot hun beschikking hebben. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat ’s winters bij hevige neerslag waardevol zoetwater verloren gaat doordat het naar zee wordt afgevoerd, terwijl datzelfde water in de zomer juist hoognodig is? En hoe voorkomen we verzilting van grond- en oppervlaktewater, terwijl dit oude brakke grondwater juist zo’n mooie waterbron kan zijn?

DWP Maasvlakte officieel geopend

De Demiwater Plant Maasvlakte is officieel geopend. De Demiwater Plant maakt deel uit van het demiwatersysteem, waarmee Evides Industriewater een groot aantal bedrijven in de Botlek/Europoort en de Maasvlakte van demiwater voorziet. We produceren en leveren hiermee nu circa 800 m3/uur ultra puur demiwater. Hiermee kan Evides Industriewater, in combinatie met DWP Botlek, bestaande en nieuwe klanten in het Rotterdamse havengebied ook in de toekomst blijven voorzien van ultra puur demiwater met een hoge leveringszekerheid.

Wc papier vervangt chemicaliën

Evides Industriewater werkt met diverse partijen samen aan het optimaliseren van afvalwaterzuiveringen, onder andere in het Interreg2Seas project NEREUS (New Energy and Resources from Urban Sanitation). Hiermee geven wij invulling aan onze Water Without Waste ambitie, waterdiensten zonder verspilling van water, energie en grondstoffen.

Opnieuw EcoVadis goud certificaat voor Evides Industriewater

Het internationale auditbureau EcoVadis heeft opnieuw het Gold Recognition Level-certificaat toegekend aan Evides Industriewater voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee behoort Evides Industriewater tot de 5% best scorende organisaties die door EcoVadis worden geëvalueerd.

 

Een innovatieve stap naar een duurzame AWZI

Op de AWZI Schiphol van Evides Industriewater is een innovatieve stap gezet naar een duurzame en toekomstbestendige AWZI.

De kracht zit hem in gezamenlijkheid

Dit is de kop van het artikel waarin Deltacommissaris Peter Glas en directeur Evides Industriewater Jan Robert Huisman ingaan op duurzaam waterverbruik binnen de industrie.

Drijvend zonnepark op komst

Het energieverbruik verduurzamen en de CO₂-voetafdruk verlagen zijn twee belangrijke doelstellingen van Evides. Daarom gaan wij vanaf november 2019 zonnepanelen plaatsen op ons spaarbekken én naastgelegen terrein van onze drinkwaterproductielocatie in Rotterdam. Op 23 september bevestigden Algemeen Directeur Annette Ottolini van Evides Waterbedrijf en Arnoud van Druten, Directeur van Floating Solar het contract voor de start van de bouw.