Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Evides Industriewater of van nieuwe projecten. In dit onderdeel vindt u de meest actuele nieuwsberichten.

Nieuws


DWP Maasvlakte officieel geopend

Donderdag 4 juli is Demiwater Plant Maasvlakte officieel geopend. De Demiwater Plant maakt deel uit van het demiwatersysteem, waarmee Evides Industriewater een groot aantal bedrijven in de Botlek/Europoort en de Maasvlakte van demiwater voorziet.

Succesvolle Nudge vriendenbijeenkomst bij Evides

Donderdag 27 juli vond de Nudge Vriendenbijeenkomst over de circulariteit van water en het vermarkten van reststoffen plaats bij Evides.

Afvalwater zuiveren met bacteriën

Sommige afvalwaterstromen zijn lastig te zuiveren vanwege de combinatie van moeilijk afbreekbare stoffen, hoge zoutgehaltes in en de hoge temperatuur van het water. Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft ontwikkelden binnen het project BioXtreme een verbeterde biologische methode voor zuivering onder ‘extreme omstandigheden’.

In de kijker: het innovatieve karakter van Evides Industriewater!

Evides Industriewater beschikt over diverse pilots en onderzoeksinstallaties. Via een serie van vlogs willen we deze onder de aandacht brengen. Deze keer de koelwaterpilot in Hoek, Zeeland.

360° virtual tour in de IMPROVED containers

Samen met 9 partners zet Evides Industriewater zich, met het project IMPROVED, in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

WC-papier vervangt chemicaliën

Binnen het NEREUS project worden diverse technieken onderzocht voor terugwinning van grondstoffen (cellulose, nutriënten), water en energie uit huishoudelijk afvalwater. Eén van de teruggewonnen grondstoffen is het cellulose uit toiletpapier, dat met een fijnzeef uit het afvalwater wordt gehaald.

Evides Industriewater aanwezig bij Girlsday

Op 17 april organiseerde Dow Benelux de Girlsday. Girlsday is een landelijk initiatief waarbij meiden kennis kunnen maken met bèta, techniek en ICT. Ook Evides Industriewater was aanwezig om de meiden te laten proeven van ons mooie vakgebied.

Demiwaterfabriek Evides Industriewater, bron van het brijn.

Industriële water- en zoutkringloop sluiten

Evides Industriewater werkt aan duurzame wateroplossingen voor industriële toepassingen samen met klanten en onderzoeksinstituten. In het Europese onderzoeksproject ZERO BRINE wordt onderzoek gedaan naar het sluiten van water- en zoutkringlopen voor de procesindustrie.

Water without waste

Water Without Waste

Evides Industriewater realiseert samen met haar klanten en ketenpartners duurzame wateroplossingen. Ook investeert Evides Industriewater al jaren in onderzoek naar hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen. Op energiegebied streeft Evides Industriewater naar een energieneutrale bedrijfsvoering in 2025. Al deze lopende activiteiten heeft Evides Industriewater nu gebundeld in haar duurzaamheidsprogramma ‘Water Without Waste’.

Concept 3D fijnzeefinstallatie SOLIS Projects t.b.v. AWZI Schiphol

Aanpassing en verduurzaming AWZI Schiphol

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schiphol wordt aangepast om ook in toekomst te voldoen aan de lozingsnormen en in te spelen op ontwikkelingen op de luchthaven. Evides Industriewater en Schiphol Nederland BV hebben gekozen voor de implementatie van een fijnzeefinstallatie als extra voorbehandelingsstap. Deze vangt onder andere cellulose af, waardoor de verwerkingscapaciteit van de huidige installatie toeneemt. Evides Industriewater is gestart met de bouw die bijdraagt aan de verdere verduurzaming van AWZI Schiphol.