Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Evides Industriewater of van nieuwe projecten. In dit onderdeel vindt u de meest actuele nieuwsberichten.

Nieuws


Demiwaterfabriek Evides Industriewater, bron van het brijn.

Industriële water- en zoutkringloop sluiten

Evides Industriewater werkt aan duurzame wateroplossingen voor industriële toepassingen samen met klanten en onderzoeksinstituten. In het Europese onderzoeksproject ZERO BRINE wordt onderzoek gedaan naar het sluiten van water- en zoutkringlopen voor de procesindustrie.

Water without waste

Water Without Waste

Evides Industriewater realiseert samen met haar klanten en ketenpartners duurzame wateroplossingen. Ook investeert Evides Industriewater al jaren in onderzoek naar hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen. Op energiegebied streeft Evides Industriewater naar een energieneutrale bedrijfsvoering in 2025. Al deze lopende activiteiten heeft Evides Industriewater nu gebundeld in haar duurzaamheidsprogramma ‘Water Without Waste’.

Concept 3D fijnzeefinstallatie SOLIS Projects t.b.v. AWZI Schiphol

Aanpassing en verduurzaming AWZI Schiphol

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schiphol wordt aangepast om ook in toekomst te voldoen aan de lozingsnormen en in te spelen op ontwikkelingen op de luchthaven. Evides Industriewater en Schiphol Nederland BV hebben gekozen voor de implementatie van een fijnzeefinstallatie als extra voorbehandelingsstap. Deze vangt onder andere cellulose af, waardoor de verwerkingscapaciteit van de huidige installatie toeneemt. Evides Industriewater is gestart met de bouw die bijdraagt aan de verdere verduurzaming van AWZI Schiphol.

 

Sigrid Scherrenberg

Sigrid Scherrenberg nieuwe Manager Operations

Sinds januari 2019 is Sigrid Scherrenberg aangesteld als Manager Operations binnen Evides Industriewater. Sigrid volgt Ferdy van Damme op, die deze functie de afgelopen jaren heeft vervuld. Ferdy richt zich vanaf januari 2019 op het implementeren van verbeterprojecten en het begeleiden van nieuwbouwprojecten.

U vindt Evides Industriewater bij de volgende evenementen

 

  • Aqua Nederland Gorinchem: 19 tot 21 maart 2019;  Gorinchem, Nederland
  • Essener Tagung: 20 tot 22 maart 2019; Aken, Duitsland
  • Global Water Summit: 8 april 2019; Londen, UK
  • ENVAQUA: 7 mei 2019; Gorinchem, Nederland
  • SKIW/ENVAQUA ‘Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater’: 22 mei 2019; Eerbeek, Nederland
  • Utility Week Live 2019: 21 tot 22 mei 2019; Birmingham, UK
  • IWA Edinburgh: 10 tot 14 juni 2019; Edinburgh, UK
  • IWA Water Reuse 2019: 16 tot 20 juni 2019; Berlijn, Duitsland
  • 2019 European Waste Water Management Conference: 16 tot 17 juli 2019; Birmingham, UK
Werkzaamheden aan demileidingnet voor de aansluiting van Euroliquids

Euroliquids aangesloten op demiwaternetwerk Evides Industriewater

Via haar demiwaternetwerk levert Evides Industriewater demiwater aan een groot aantal (petro)chemische bedrijven in de Rotterdamse haven. Sinds december 2018 is ook chemiebedrijf Euroliquids op het netwerk aangesloten. Hiermee is Euroliquids verzekerd van een betrouwbare, efficiënte en constante levering van hoogwaardig demiwater.

Duurzaam alternatief voor antiscalant in Reverse Osmose proces

Duurzaam alternatief voor antiscalant in Reverse Osmose proces

Evides Industriewater staat voor duurzame wateroplossingen met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Eén van de speerpunten is het verlagen van het energie- en chemicaliënverbruik. Om hier invulling aan te geven, heeft Evides Industriewater onlangs een duurzaam alternatief voor antiscalant getest. Met positief resultaat!

Succesvolle workshop IMPROVED

Op 29 januari 2019 namen een 100-tal deelnemers deel aan de vierde workshop van IMPROVED. Deze vond plaats bij Dow in Terneuzen en had als thema ‘Afvalwater opwaarderen tot proceswater van de juiste kwaliteit’.

De NEREUS pilot is verhuisd!

De NEREUS pilot, die gesitueerd was bij stadsboerderij Uit Je Eigen Stad (UJES) in Rotterdam, is verhuisd naar de onderzoekshal op het terrein van Delft Blue Innovations te RWZI Harnaschpolder (HNP).

Samen sterk voor waterketen Zuid-Holland zuid

Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf verkennen samenwerking. Er zijn op het vlak van water en waterketen veel raakvlakken en mooie uitdagingen.