AWZI Sloe, Vlissingen

Meer dan 60 industriële klanten maken gebruik van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De grootste klant is Zeeland Refinery, eigendom van Total en Lukoil. Andere klanten variëren van Food&Beverage-bedrijven (AMC, Kloosterboer) en chemische bedrijven (Invista, Arkema) tot afvalverwerkingsbedrijven (Indaver) en scheepswerven (Damen).

Meer weten?

Download hier de volledige case.

Vraag

Wat was de vraag van de klant

Bij de ontwikkeling van het havengebied van Vlissingen, in een industriepark voor zware industrie, is er niet gedacht aan een centrale voorziening voor de opvang en behandeling van afvalwater. Wel wilden de betrokken overheidsinstellingen de bedrijven op een riolering aansluiten, waarna het lokale zuiveringsschap zou zorgdragen voor de zuivering van het afvalwater buiten de grenzen van de haven zelf.

Oplossing

Wat hebben wij gedaan voor het afvalwater

Evides Industriewater heeft een studie laten uitvoeren naar de rioleringsproblematiek in het havengebied. In het onderzoek werd het toenmalige en toekomstige afvalwateraanbod in kaart gebracht.


Uit een analyse van de resultaten bleek dat aanleg van riolering en een gemeenschappelijke afvalwaterzuivering (AWZI) voor alle betrokken partijen voordelen bood.


Op basis van die data hebben wij dit gerealiseerd en zijn wij volledig verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en investeringen.

Resultaat

Welk resultaat heeft dit opgeleverd

Riolering naar een lokale zuivering betekent een besparing ten opzichte van transport naar buiten de regio. De bedrijven kunnen afzien van investeringen in een eigen zuivering en de zuivering outsourcen aan een  derde partij.


Het finale effluent is geschikt voor lozing op de Westerschelde. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dit effluent te hergebruiken als industriewater  of landbouwwater. Hierdoor dragen wij bij aan de verduurzaming van de waterketen.