North Water realiseert een toekomstbestendige watervoorziening in Noordoost Groningen

Het project omvat enerzijds de nieuwbouw van een industriewaterzuivering op het RWZI-terrein Garmerwolde en anderzijds de aanleg van 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding, vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. Het  omvangrijke, complexe karakter van het project komt ook goed tot uiting in onderstaande filmpje.

Evides Industriewater, vindingrijk.