Opnieuw EcoVadis goud certificaat voor Evides Industriewater

Het internationale auditbureau EcoVadis heeft opnieuw het Gold Recognition Level-certificaat toegekend aan Evides Industriewater voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee behoort Evides Industriewater tot de 5% best scorende organisaties die door EcoVadis worden geëvalueerd.

EcoVadis
EcoVadis is in het leven geroepen om de duurzaamheid in de toeleveringsketen van de chemische industrie te verbeteren. Hiervoor is een wereldwijd auditprogramma ontwikkeld om duurzaamheidsprocedures binnen de toeleveringsketens te beoordelen en te verbeteren. Evides Industriewater mag het CSR Goud label ook het komend jaar weer gebruiken. Hiermee tonen wij aan dat wij continu werken aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame wateroplossingen.

Continu werken aan duurzame wateroplossingen
EcoVadis evalueert de duurzaamheidsprestaties van bedrijven in vier categorieën: milieu, arbeidsomstandigheden, eerlijke handel en duurzaam inkoop. Sinds 2014 heeft Evides Industriewater al drie keer het certificaat ontvangen. De uitstekende resultaten bevestigen onze inspanningen om steeds duurzamer te ondernemen. Bij Evides Industriewater zijn deze activiteiten geborgd in het programma Water Without Waste waarbinnen verbeteringen worden onderzocht en geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of weten hoe Evides Industriewater u kan helpen met het verduurzamen van waterdiensten? Neem dan contact met uw accountmanager.

Evides Industriewater, vindingrijk.