Een zuivere kijk op afvalwater
Evides Industriewater heeft zich ontwikkeld tot één van de meest vooraanstaande specialisten op het gebied van afvalwaterzuivering. Evides Industriewater zuivert onder meer het afvalwater voor Amsterdam International Airport (Schiphol) en industrieterreinen in Delfzijl en Vlissingen-Oost, waar zo’n 60 bedrijven op zijn aangesloten. In de regio Den Haag / Delft zuivert Evides dagelijks het huishoudelijk afvalwater van meer dan 1 miljoen mensen.

bekijk-animatie-buttonDe AWZI Harnaschpolder is de grootste rioolzuiveringsinstallatie van Nederland. Evides exploiteert deze beheert deze installatie voor een periode van 30 jaar. Door de zuivering van afvalwater uit te besteden, hoeven bedrijven niet te investeren in de realisatie en het onderhoud van een eigen afvalwaterzuivering. Evides Industriewater ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt deze installaties op basis van DBFO-contracten (Design, Build, Finance & Operate).


 
 

AWZI Schiphol

AWZI-schiphol

De AWZI Schiphol is gelegen op Schiphol-Oost. Deze installatie zuivert op biologische wijze circa 4.000 m3 afvalwater per etmaal tot een eindkwaliteit die geschikt is voor lozing op de Haarlemmerringvaart. Evides Industriewater heeft met Schiphol Nederland BV een langjarig contract afgesloten om deze AWZI te beheren. Door het inzetten van de expertise van Evides Industriewater kan de afdeling Utility Services van Schiphol Nederland BV haar focus houden op de kernactiviteit: de energievoorziening op Schiphol.

Service: verzamelen en behandelen van afvalwater van passagiers en bedrijven op Schiphol. Sedimentatie, denitrificatie, aerobe zuivering, vergisting.
Capaciteit: 54.000 VE.

AWZI Sloe

AWZI-sloe

Evides Industriewater zuivert het afvalwater van een groot aantal bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Sloe te Vlissingen. Evides heeft hiervoor in eigen beheer een actief-slib installatie gebouwd met een capaciteit van maximaal 50.000 VE. Omdat Evides zorgt voor de zuivering van afvalwater én voor de benodigde vergunningen en neemt industriële lozers daarmee een zorg uit handen. Deze installatie is ontwikkeld op basis van een DBFO-contract.

Service: ontvangen en zuiveren van afvalwater afkomstig van bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Vlissingen.
Capaciteit: 45.000 VE.

AWZI Harnaschpolder/Houtrust

AWZI-Harnaschpolder

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder heeft een zuiveringscapaciteit van 1,3 miljoen vervuilingseenheden (v.e.’s) en is de grootste van Nederland. Op een terrein met een oppervlakte van 25 hectare wordt het afvalwater van ruim 1 miljoen inwoners en zo’n veertigduizend bedrijven in de Haagse regio gezuiverd. Gemiddeld kan de AWZI per dag zo’n 250.000 kubieke meter afvalwater zuiveren. Evides Industriewater exploiteert middels Delfluent Services de afvalwaterzuiveringen Harnaschpolder en Houtrust. Services: verzamelen en behandelen van afvalwater van Den Haag e.o. Sedimentatie, denitrificatie, aerobe zuivering, vergisting.

Capaciteit: 1,3 miljoen VE.

Evides Industriewater, vindingrijk.