Anaerobe en aerobe afvalwaterzuivering
Het zuiveringsrendement van een anaerobe zuivering is lager dan aerobe zuivering. Daarom is een nageschakelde aerobe waterzuiveringstap noodzakelijk om de vereiste verwijdering van organisch materiaal (CZV), stikstof en fosfaat te verkrijgen. Bij Evides Industriewater vindt u de expertise en ervaring om deze combinatie van technieken toe te passen.

EIW Houtrust 1 bubbleAltijd de beste eindoplossing
Omdat geen bedrijf of industrie hetzelfde is, werken onze procestechnologen nauw samen met onze accountmanagers om voor elke specifieke situatie de beste oplossing op het gebied van afvalwaterzuivering te vinden. Zo bent u niet alleen verzekerd van de best mogelijke technologie, maar heeft u ook duidelijk inzicht in kosten en kunt u er gerust op zijn dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.

Aerobe zuiveringsinstallaties
Evides Industriewater past aerobe zuiveringstechnologie – al dan niet in combinatie met andere technieken zoals membraantechnologie – onder andere toe op onze afvalwaterzuiveringen Harnaschpolder, Schiphol en Sloe. Zuivering van de AWZI’s vindt deels onbemand plaats. Aerobe-zuivering van BASF in Maasstricht wordt verzorgd door Evilim.

Aerobe AWZI in Delfzijl
In Delfzijl heeft Evides een samenwerking met North Water een AWZI ontwikkeld. Deze installatie zuivert het zoute afvalwater van de in Delfzijl gevestigde industrie middels een ultra-laagbelaste aerobie.

Waarom aerobe waterzuivering van Evides Industriewater?
• Uiterst betrouwbaar
• Altijd een oplossing op maat
• Goede voorspelbaarheid kosten
• Uw gehele afvalwaterstroom uit handen
• Voldoet aan alle wet- en regelgeving
• Evides is vergunninghouder en draagt verantwoordelijkheid

Evides Industriewater, vindingrijk.