Voordelen van anaerobe behandeling
De experts van Evides Industriewater weten precies wanneer en hoe anaerobe behandeling het beste ingezet kan worden om afvalwater met veel organische vervuiling zo effectief mogelijk te zuiveren. Door toepassing van deze techniek wordt het mogelijk hoge operationele kosten van de aerobe afvalwaterzuivering te verminderen en energie te produceren in de vorm van biogas. Niet alleen verlaagt dit de total cost of ownership van de aerobe afvalwaterzuivering, maar het biogas dat vrijkomt kan ook nog eens gebruikt worden als duurzame energiebron voor elektriciteit- en warmteproductie.

anaerobe-water-zuiveringVeel industriële toepassingen
Anaerobe waterzuivering kent met name toepassingen in de (petro)chemische en voedingsmiddelenindustrie. Voor AMC Grupo Alimentación, dat (mengels van) vruchtensappen produceert, heeft Evides Industriewater een maatwerkoplossing ontwikkeld voor de biologische behandeling van hun afvalwater. Het vrijkomende afvalwater uit het productieproces wordt in een speciale buffertank geneutraliseerd, geëgaliseerd en van pulp ontdaan. Hierna wordt het getransporteerd en gezuiverd op de AWZI Sloe.

Waarom anaerobe waterzuivering van Evides Industriewater?
• Beperkt ruimtebeslag
• Veel technische kennis
• Altijd een oplossing op maat
• Goede voorspelbaarheid kosten

Evides Industriewater, vindingrijk.