Effluent als proceswater
Effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties kan worden opgewerkt tot proceswater. De kwaliteit hiervan loopt weliswaar flink uiteen, maar in de meeste gevallen kan het gebruikt worden als industrie- of landbouwwater. Ook kan het dienen als bron voor de opwerking (met een zuiveringsinstallatie) tot kwalitatief hoogwaardig deminwater.

hergebruik-membraan-technologieMembraantechnologie
Evides Industriewater heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met membraantechnologie (MF, UF en RO). Met deze technologische kennis zijn wij in staat om effectieve zuiveringsinstallaties te ontwerpen, bouwen en te bedrijven, die effluent uitstekend zuiveren en geschikt maken voor hergebruik.

Voordelen van hergebruik afvalwater
De voordelen van hergebruik van afvalwater zijn duidelijk: verlaging van de waterfootprint, kostenbesparing door verminderde inname van drinkwater, hergebruik van zoet effluent is veel goedkoper dan ontzouting van zeewater, levert milieuvoordelen op en reduceert het gebruik van zoet water. De waterketen kan zo daadwerkelijk gesloten worden.

Toepassingen van afvalwaterhergebruiklogo-hergebruik-duurzaam
Bij Dow Benelux (Terneuzen) staat de grootste effluent-hergebruikinstallatie van Nederland, met een capaciteit van 600 m3 per uur. Een deel van het industriële afvalwater van Dow Benelux zuiveren we tot koeltorenwater. Op de Harnaschpolder is het Delft Blue Wateronderzoek uitgevoerd om huishoudelijk afvalwater na zuivering te gebruiken als gietwater voor kassencomplexen. Dit project is succesvol verlopen. Momenteel wordt verkend op welke wijze dit concept op te schalen.

Evides Industriewater, vindingrijk.