Realisatie Centrale Afvalwaterzuivering Botlek

Evides Industriewater is begonnen met de bouw van de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB) op het terrein van Huntsman Holland BV. De afgelopen jaren heeft Evides Industriewater als projectontwikkelaar en bedrijfsvoerder van de centrale AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) de CAB ontwikkeld in samenwerking met de industriële bedrijven in de Botlek.

De CAB vervangt de bestaande AWZI van Huntsman en heeft een zuiveringscapaciteit van circa 100.000 vervuilingseenheden (VE). Daarmee heeft de CAB voldoende capaciteit beschikbaar om in de komende jaren meerdere industriële bedrijven buiten het Huntsman-terrein door middel van een persriool aan te kunnen sluiten. De CAB is zo ontworpen dat eventuele uitbereiding van de zuivering op termijn mogelijk is.

Schaalvoordeel en lagere kosten
Het gezamenlijk zuiveren van afvalwater biedt voordelen omdat door een optimale benutting van de beschikbare zuiveringscapaciteit, het afvalwater tegen optimale total cost of ownership behandeld wordt. Door gebruik van de nieuwste technologieën hebben de processen de laagst mogelijke milieu-impact. De aangesloten bedrijven zijn zeker gesteld voor de toekomst want de CAB voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving. Hierdoor worden de bedrijven ontzorgd ten opzichte van een eigen AWZI en kunnen zij zich volledig richten op hun primaire processen. Met het CAB-project draagt Evides Industriewater bij aan het versterken van het vestigingsklimaat van het Botlek-cluster door het bieden van een optimale, gecentraliseerde waterzuivering. Waardoor nieuwe bedrijven deze investering niet zelf hoeven te doen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek, neem dan contact op met Heleen Valk – Westerink (h.westerink@evides.nl).

 

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.