Innovatie en samenwerking gaan voor Evides Industriewater hand in hand. We werken samen met klanten, kennisinstituten en overheden en bundelen kennis om zo tot nog betere resultaten te komen.

In het menu aan de linkerkant staan enkele voorbeelden van actuele samenwerkingsprojecten.

Evides Industriewater, vindingrijk.