Aeroview b.v. - Rotterdam
bubble-aerobe

Projecten en samenwerkingsverbanden

Mooie referenties zijn ons visitekaartje en het bewijs van onze inzet om het maximale te willen bereiken. Hier vindt u enkele lopende pilots en gerealiseerde projecten.

Innovatie en samenwerking gaan voor Evides Industriewater hand in hand. We werken samen met klanten, kennisinstituten en overheden en bundelen kennis om zo tot nog betere resultaten te komen.

In het menu aan de linkerkant staan enkele voorbeelden van actuele samenwerkingsprojecten.

Evides Industriewater, vindingrijk.