Projectomschrijving IMPROVED
IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces(sen) te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit. Vooral deze “gewenste kwaliteit” is belangrijk. Met de mobiele IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. Ook kan onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen.

Resultaten
Inmiddels zijn van twee onderzoekslocaties de resultaten gepubliceerd. Deze kunt u hier vinden:

 

Op 26 september zullen de resultaten van alle proeven gepresenteerd worden op het eindcongres van IMPROVED in Terneuzen. U kunt zich hier (https://www.cleantechflanders.com/ontmoet-de-community/22767/eindcongres-improved-efficient-opwaarderen-van-industriele-waterbronnen) inschrijven voor dit congres.


Interreg

IMPROVED is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info over Interreg: www.grensregio.eu. Meer info over IMPROVED: www.improvedwater.eu/.

Evides Industriewater is één van de partners in IMPROVED. Meer lezen over de rol van Evides Industriewater in dit project? Klik hier.
Logo provincie Zeeland

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Zeeland.

 

Evides Industriewater, vindingrijk.