Plaatsing mobiele waterzuivering
Update december 2017
Het afgelopen jaar is door Universiteit Gent en Evides een mobiele proceswaterzuivering ontworpen en door IEC gebouwd. In september 2017 is de IMPROVED hardware verplaatst naar het terrein van Yara in Sluiskil en aangesloten op de proceswaterzuivering van Evides Industriewater. Hier onderzoeken we de behandeling van een condensaatstroom uit de ammoniumnitraatproductie, met drie verschillende
ontzoutingstechnologieën. Dit zijn elektrodialyse, omgekeerde osmose en membraandistillatie. Uit dit onderzoek moet blijken wat de beste manier is om dit condensaat te recyclen. Voor de uitvoering zijn meerdere studenten van de Universiteit Gent en de Hogeschool Zeeland dagelijks bij Yara/Evides aan het werk. De eerste resultaten hebben al geleid tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld welke technologie de hoogste kwaliteit proceswater kan produceren.

IMPROVED tijdens de CAPTURE-lancering
Vanuit de Universiteit Gent is het Centre for Advanced Process Technology for Urban REsource recovery (CAPTURE) gelanceerd, een platform dat verschillende expertises combineert om grondstoffen terug te winnen. De hoofdthema’s zijn plastic, CO2 en water. De door Evides gesponsorde leerstoel voor industriële en circulaire watertechnologie zal een belangrijke bijdrage aan het watercluster van CAPTURE leveren. De lancering van CAPTURE was een uitgesproken gelegenheid om IMPROVED in de spotlight te zetten. Niels Groot (Dow Chemical Benelux) en David Moed (Evides Industriewater) verzorgden een presentatie binnen het watercluster. Hierin onderstreepten zij de noodzaak voor multi-disciplinair onderzoek en stonden ze stil bij het innovatieve karakter van IMPROVED.

Projectomschrijving IMPROVED
IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces(sen) te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit. Vooral deze “gewenste kwaliteit” is belangrijk. Met de mobiele IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. Ook kan onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen.

Interreg
IMPROVED is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info over Interreg: www.grensregio.eu. Meer info over IMPROVED: www.improvedwater.eu/.

Evides Industriewater is één van de partners in IMPROVED. Meer lezen over de rol van Evides Industriewater in dit project? Klik hier.
Logo provincie Zeeland

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Zeeland.

 

Evides Industriewater, vindingrijk.