Mobiele waterzuiveringsinstallatie verhuisd naar BASF

Update augustus 2018

Inmiddels zijn de proeven bij Yara op de condensaatstromen afgerond en wordt de laatste hand gelegd aan de samenvattende rapportage omtrent de bevindingen.

In mei 2018 is de container verplaatst naar de locatie BASF Antwerpen en is daar gestart met de proeven. Bij BASF ligt de focus op het onderzoek naar de optimale zuiveringsopzet voor de bereiding van demiwater uit proceswater en op de polishing van een condensaatstroom. Op dit moment zijn al testen uitgevoerd met reversed osmosis (RO), membraandestillatie (MD) en ionenwisseling (IX) op proceswater en met RO, IX en ED (elektrodialyse) op condensaat. De komende periode zullen nog andere combinaties worden beproefd waaronder actief kool en geavanceerde oxidatie (O3/H2O2) voor de verwijdering van TOC (Totaal Organisch Koolstof). Bij de experimenten bleek o.a. dat een veranderde voedingswaterkwaliteit tot andere verwijderingsrendementen voor TOC leidde. De installatie zal tot november bij BASF blijven staan waarna deze verplaatst gaat worden naar Dow Terneuzen waar het onderzoek zich richt op de polishing van condensaatstromen.

Evides Industriewater, vindingrijk.