Plaatsing mobiele waterzuivering

Update december 2017

Het afgelopen jaar is door Universiteit Gent en Evides een mobiele proceswaterzuivering ontworpen en door IEC gebouwd. In september 2017 is de IMPROVED hardware verplaatst naar het terrein van Yara in Sluiskil en aangesloten op de proceswaterzuivering van Evides Industriewater.

Hier onderzoeken we de behandeling van een condensaatstroom uit de ammoniumnitraatproductie, met drie verschillende
ontzoutingstechnologieën. Dit zijn elektrodialyse, omgekeerde osmose en membraandistillatie. Uit dit onderzoek moet blijken wat de beste manier is om dit condensaat te recyclen. Voor de uitvoering zijn meerdere studenten van de Universiteit Gent en de Hogeschool Zeeland dagelijks bij Yara/Evides aan het werk. De eerste resultaten hebben al geleid tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld welke technologie de hoogste kwaliteit proceswater kan produceren.

Evides Industriewater, vindingrijk.