In 2009 hebben BASF Antwerpen en Evides Industriewater een 15 jarig DBFO contract getekend voor de productie en levering van proceswater en demiwater. Hiervoor heeft Evides Industriewater op Nederlands grondgebied een proceswater installatie (PWTP) gebouwd van 2.000 m3/uur. Het proceswater dient voor een belangrijk deel als voedingswater voor de bestaande demiwater productie installatie van BASF Antwerpen, maar wordt ook gebruikt voor de productie van demiwater in de nieuwe, demiwaterinstallatie (DWTP), die Evides Industriewater heeft gebouwd. De capaciteit van deze installatie is 550 m3/uur.

Sinds 1 januari 2011 heeft BASF zo niet alleen haar demicapaciteit uitgebreid. Door het gebruik van water uit de spaarbekkens van de Biesbosch – feitelijk rivierwater afkomstig uit de Maas – ter vervanging van grondwater, draagt Evides Industriewater in aanzienlijke mate bij aan de verduurzaming van de waterportefeuille van BASF.

Ondanks het feit dat het TOC-gehalte aan de gestelde eisen voldoet, stelden enkele demiwaterafnemers op de site van BASF aanvullende eisen. Evides behandelt daardoor een deel van de waterstroom met RO-technologie, waardoor het geproduceerde demiwater nu aan de meest strenge eisen kan voldoen.

Evides Industriewater, vindingrijk.