Sigrid Scherrenberg nieuwe Manager Operations

Sinds januari 2019 is Sigrid Scherrenberg aangesteld als Manager Operations binnen Evides Industriewater. Sigrid volgt Ferdy van Damme op, die deze functie de afgelopen jaren heeft vervuld. Ferdy richt zich vanaf januari 2019 op het implementeren van verbeterprojecten en het begeleiden van nieuwbouwprojecten.

 Betrouwbaar en innovatief
Sigrid is ruim acht jaar werkzaam bij Evides Industriewater. De laatste jaren was Sigrid actief als teamleider Process & Technology waar ze verantwoordelijk was voor het R&D programma van Evides Industriewater. Als Manager Operations is Sigrid verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het assetmanagement van de installaties van Evides Industriewater. Operations verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering van de multi-client installaties en de klantspecifieke installaties gebaseerd op het DBFO-concept (Design, Build, Finance & Operate).

Ferdy heeft de afgelopen 30 jaren bijgedragen aan veel ontwikkelingen binnen Evides Industriewater. Als Manager Operations heeft hij met zijn mensen gewerkt aan betrouwbare installaties en een efficiënte bedrijfsvoering. Ontwikkelende klantvragen, nieuwe technologieën en toenemende procesautomatisering zijn allemaal ontwikkelingen waar Ferdy ‘handen en voeten’ aan heeft gegeven in de bedrijfsvoering. De komende jaren heeft Ferdy in zijn nieuwe rol als Senior Projectmanager Operations, expliciet de ruimte om zijn kennis, inzichten en ervaring over te dragen aan collega’s. Met zijn jarenlange ervaring en expertise gaat Ferdy in deze rol een grote bijdrage leveren aan het implementeren van verbeterprojecten en de begeleiding van nieuwbouwprojecten.

Continuïteit
Deze personele wijzigingen geven invulling aan de verbetering van continuïteit binnen Evides Industriewater. En biedt ruimte aan interne doorstroming en loopbaanontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast hecht Evides Industriewater veel waarde aan het borgen en overdragen van kennis en ervaring in de praktijk. Op deze manier kan Evides Industriewater, nu en de toekomst, de klanten optimaal van dienst zijn!

Sigrid Scherrenberg

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.