Grensoverschrijdend onderzoek naar proceswaterzuivering

interregbig

Grensoverschrijdend onderzoek naar proceswaterzuivering

Evides Industriewater werkt samen met Universiteit Gent, BASF, Dow en Yara aan IMPROVED: een project om proceswaterzuiveringen te verbeteren. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de waterketen en daarbuiten.

bubble-northwaterEvides Industriewater, de Universiteit Gent en negen bedrijven in het grensgebied starten begin 2016 met IMPROVED. De betrokken organisaties willen zich inzetten voor duurzame systemen in de keten. Dit doen zij door een techniek te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater. Improved staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Met deze mobiele proceswaterunit kan het gehele waterbehandelingstraject van voorzuivering, demiwater productie en het proces van stoombereiding op locatie getest worden. Bovendien kunnen koeltorens worden gesimuleerd zodat het effect van een andere voorzuivering kan worden vastgesteld. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het productieproces onderzocht worden zodat de watervoorziening bij de diverse bedrijven geoptimaliseerd kan worden. Evides Industriewater heeft hier al veel ervaring in en zet deze in om te innoveren en om klanten nog beter te kunnen adviseren over waterbeheer.

Dow, Yara en BASF
IMPROVED heeft als doel om proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen te onderzoeken. Proceswater wordt vaak gemaakt van (zoet) oppervlaktewater, afkomstig uit een meer of rivier. Het project IMPROVED onderzoekt of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater. Als het onderzoek slaagt, hoeft de industrie minder gebruik te maken van zoet oppervlaktewater voor productieprocessen. Hiervoor wordt een mobiele infrastructuur ontworpen, gebouwd en toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers. Dit zijn Dow, Yara, BASF. Het onderzoekstraject loopt drie jaar. Het eerste jaar wordt de pilotinstallatie ontworpen en gebouwd. De jaren erna worden gebruikt om verschillende technologische watervragen te behandelen door deze pilot op locatie in te zetten. Aan de hand van de specifieke klantvraag bepalen Universiteit Gent, Evides Industriewater en de betreffende klant welke modules (zuiveringsstappen) ingezet worden.

Interreg
IMPROVED is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Klik hier voor meer informatie over IMPROVED en Interreg.

Samenwerking
In IMPROVED werken de volgende organisaties samen: Universiteit Gent, BASF Antwerpen, Dow Benelux, Yara, Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water), SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie), IEC, HZ, i-Cleantech Vlaanderen en Evides Industriewater. Het project is begin 2016 gestart en duurt drie jaar.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek over het waterbeheer op uw site? Neem contact met ons op!

Evides Industriewater, vindingrijk.