Water Without Waste

Evides Industriewater realiseert samen met haar klanten en ketenpartners duurzame wateroplossingen. Ook investeert Evides Industriewater al jaren in onderzoek naar hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen. Op energiegebied streeft Evides Industriewater naar een energieneutrale bedrijfsvoering in 2025. Al deze lopende activiteiten heeft Evides Industriewater nu gebundeld in haar duurzaamheidsprogramma ‘Water Without Waste’.

Water Without Waste, letterlijk vertaald water zonder verspilling, is ons streven naar een toekomstbestendige watervoorziening voor de industrie, zonder verspilling van water, energie, chemie en natuur. In het programma richten we ons op de volgende aspecten:

  • – reduceren van CO2 emissies in eigen processen (own GHG emissions);
  • – reduceren en compenseren van CO2 emissies in de keten (GHG emissions value chain & compensation);
  • – reduceren van wateronttrekking door water hergebruik (water depletion);
  • – beschermen van biodiversiteit (preserve biodiversity);
  • – voorkomen van emissies naar de omgeving (prevent pollution).

 

Vinden van de juiste balans
Samen met onze klanten en ketenpartners werken we aan de beste oplossing voor de specifieke vraag. Een toekomstbestendige wateroplossing ontstaat wanneer een duurzaamheidsoplossing ook waarde toevoegt aan aspecten als continuïteit en kwaliteit. Maar ook binnen de duurzaamheidsambities is het vinden van de balans van belang. Waar ligt het evenwicht tussen watergebruik en CO2-emissie? En wat weegt zwaarder: het gebruik van energie of van chemie?

In onze aanpak werken we samen met onze klant om deze vragen te beantwoorden en die te vertalen naar een concrete en best passende wateroplossing.

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat Evides Industriewater doet in Water Without Waste? Volg ons dan op LinkedIn. Daar vindt u regelmatig berichten over onze activiteiten met betrekking tot Water Without Waste. Ook op onze website houden wij u op de hoogte over onze activiteiten.

#waterwithoutwaste

 

Water without waste

Evides Industriewater, vindingrijk.