Waterefficiency op de korrel: E4Water-project voor de chemie geeft hoopvolle resultaten

Waterefficiency op de korrel: E4Water-project voor de chemie geeft hoopvolle resultaten

Afvalwater en lokaal oppervlaktewater tot multifunctioneel inzetbaar proceswater zuiveren maar wel met een goed inzicht in zuiveringstechnologie, milieueffecten en kostenefficiency. Dat was de uitdaging in het E4Water-project voor de chemische industrie. De resultaten van het vierjarige onderzoeksproject bieden volop kansen. Gesprek met Wilbert van den Broek van Evides Industriewater die het onderzoek bij Dow en Inovyn onder zijn hoede had.

Aan het vier jaar durende E4Water kwam kort voor de zomer een einde. Negentien bedrijven en kennisinstellingen deden mee aan dit omvangrijke, internationale onderzoeksproject naar hergebruik van afvalwater en het toepassen van lokale waterbronnen door chemiebedrijven (gesubsidieerd door de EU met een budget van 17 miljoen euro). ‘E4’ staat voor ‘Ecologically Economically Efficient Water Management in the European chemical industry’ en legt niet alleen de focus op ecologie maar ook op kosten-efficiency. Dat is van belang voor het hoogst competitieve, internationale chemische bedrijfsleven. In tal van bureaustudies, levenscyclusanalyses (LCA’s), laboratoriumtesten en demo-installaties speelde de ‘kosten’ nadrukkelijk mee.

“Hergebruik van restwater kan goed zijn voor het milieu maar de benodigde zuivering brengt extra energie- en chemicaliëngebruik met zich mee. E4Water was ervoor bedoeld in dit hele palet de juiste balans te vinden,” zegt Wilbert van den Broek, teamleider process-engineering bij Evides Industriewater. De industriewaterspecialist was intensief betrokken bij de E4Water-cases bij Dow Benelux in Terneuzen en Inovyn in Antwerpen. Evides ontwierp, bouwde en beheerde de demo-installaties bij de twee chemiebedrijven en verzorgde de technische en economische evaluatie van het onderzoek. Dow Benelux participeerde in E4Water, omdat het chemiebedrijf volop aandacht heeft voor de ontwikkeling en inpassing van innovatieve technieken om de kosten van zijn waterbehoefte te drukken. De lat voor een zo efficiënt mogelijk waterverbruik wordt op de productiesites steeds hoger gelegd. Het streven is een minimale waterfootprint.

Download het hele artikel dat gepubliceerd werd in Fluid Processing Benelux, uitgave oktober 2016

Evides Industriewater, vindingrijk.