Zonnepark Braakman Zeeuws-Vlaanderen

In 2025 wil Evides Waterbedrijf volledig klimaatneutraal zijn. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is al eerder een programma gestart waarmee Evides de CO2-voetafdruk tot nul gaat reduceren.

Het opwekken van energie met zon is recent aan het programma toegevoegd. Op drinkwaterproductielocatie De Braakman in Zeeuws-Vlaanderen is een groot zonnepark van 6.000 panelen ingericht. Binnenkort start ook een proef met zonnecellen op water. Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben. Die bovendien betaalbaar en betrouwbaar moet zijn voor consumenten en bedrijven. Daarnaast is het belangrijk om in de komende jaren een zo groot mogelijke reductie van de uitstoot van CO2 te behalen.

Ondersteunen en versnellen energietransitie
Evides Waterbedrijf en Evides Industriewater ondersteunen en versnellen deze energietransitie via drie samenhangende sporen.

  • – Evides neemt de verantwoordelijkheid voor haar eigen CO2-voetafdruk en wil in 2025 zowel klimaatneutraal als energieneutraal zijn.
  • – Evides participeert in innovatietrajecten die de doelstellingen rond deze energietransitie ondersteunen.
  • – Vanuit (water)circulariteit draagt Evides Industriewater bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de industrie, bijvoorbeeld met hergebruikprojecten en het terugwinnen van grondstoffen.

 

Evides Industriewater, vindingrijk.